Polska Mapa Kiełbasy
Kiełbasopedia
Zakupy

Polityka Prywatności


Polityka prywatności oraz ochrony danych osobowych serwisu DobraKielbasa.pl

 
Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kadek Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 26, 83-330 Żukowo, NIP: 589-16-38-295 (dalej „Kadek”).
 
W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług m. in. komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pomocą komentarzy z wykorzystaniem wtyczki Disqus, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, maila, a także przesyłanie informacji marketingowych.
 
Wykorzystujemy je w następujących celach:

 • w celach komunikacyjnych (w tym m. in. komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego itp.),
 • w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń,
 • w celach analitycznych lub statystycznych,
 • w celu kierowania do Państwa treści marketingowych (polegających na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej w oparciu o pliki cookies oraz dane analityczne).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
 
Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Z uwagi na brak danych wrażliwych, a przetwarzanie jedynie bardzo podstawowych danych, przechowujemy je na serwerze pocztowym przez okres 5 lat.
Aby usunąć Państwa dane i zaprzestać ich przetwarzania przez Kadek, prosimy o wycofanie zgody na ich przetwarzanie.
Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak można się z nami skontaktować?”.
 
Które dane należy nam podać?
W przypadku formularza kontaktowego, prosimy o podanie jedynie niezbędnych danych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego oraz treści wiadomości. Daną opcjonalną jest podanie numeru telefonu,
W przypadku danych potrzebnych do prowadzenia komunikacji marketingowej i reklamowej, wykorzystujemy dane zawarte w plikach cookies oraz z systemów analitycznych (w tym z Google Analytics).
W przypadku komentarzy po postami, wykorzystujemy wtyczkę Disqus, której politykę prywatności znajdą Państwo pod adresem: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy
 
Komu udostępniamy Państwa dane?
W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Kadek, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.
Państwa dane przekazujemy zatem:
1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:

 • naszym agencjom reklamowym, marketingowym i innym podmiotom pośredniczącym w reklamowaniu, promowaniu i sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
 • obsługującym nasze systemy informatyczne, teleinformatyczne,
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

2. innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:

 • naszym agencjom reklamowym, marketingowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze Klienta.

 
Automatyczne podejmowanie decyzji:
Nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji.
 
Przysługujące prawa:
W związku z przetwarzaniem przez Kadek Państwa danych, przysługuje Państwu szereg uprawnień:

 • sprostowanie (poprawienie) danych,
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczanych w naszych serwisach internetowych,
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych),
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych – w przypadku drugiej i kolejnej kopii, możemy naliczyć dodatkowe opłaty, o czym zostaniesz powiadomiony),
 • przeniesienie danych do innego administratora.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych narusza Państwa prawa prosimy o taką informację. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).
 
Prawo do rezygnacji:
Niezależnie od praw wymienionych wyżej, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
 
Jak można się z nami skontaktować?
Zawsze mogą Państwo napisać na adres Kadek Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 26, 83-330 Żukowo lub skontaktować się z nami poprzez adres e-mail info@kadek.pl lub zadzwonić pod numer +48 58 685 96 92.

 

Przeczytaj również inne artykuły


Reklama

reklama reklama reklama