Najnowsze Artykuły

Jesienne gulasze

Jesienne gulasze...

27 września 2019
Burgery z grilla

Burgery z grilla...

13 września 2019

Sezon ogórkowy trwa...

28 sierpnia 2019

Jak dobrze zjeść na ...

26 sierpnia 2019

Letni obiad...

25 czerwca 2019

Zobacz więcej

Polska Mapa Kiełbasy
Kiełbasopedia
Zakupy

Polityka Prywatności


Polityka prywatności oraz ochrony danych osobowych serwisu DobraKielbasa.pl

 
Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kadek Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 26, 83-330 Żukowo, NIP: 589-16-38-295 (dalej „Kadek”).
 
W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług m. in. komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pomocą komentarzy z wykorzystaniem wtyczki Disqus, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, maila, a także przesyłanie informacji marketingowych.
 
Wykorzystujemy je w następujących celach:

 • w celach komunikacyjnych (w tym m. in. komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego itp.),
 • w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń,
 • w celach analitycznych lub statystycznych,
 • w celu kierowania do Państwa treści marketingowych (polegających na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej w oparciu o pliki cookies oraz dane analityczne).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
 
Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Z uwagi na brak danych wrażliwych, a przetwarzanie jedynie bardzo podstawowych danych, przechowujemy je na serwerze pocztowym przez okres 5 lat.
Aby usunąć Państwa dane i zaprzestać ich przetwarzania przez Kadek, prosimy o wycofanie zgody na ich przetwarzanie.
Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak można się z nami skontaktować?”.
 
Które dane należy nam podać?
W przypadku formularza kontaktowego, prosimy o podanie jedynie niezbędnych danych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego oraz treści wiadomości. Daną opcjonalną jest podanie numeru telefonu,
W przypadku danych potrzebnych do prowadzenia komunikacji marketingowej i reklamowej, wykorzystujemy dane zawarte w plikach cookies oraz z systemów analitycznych (w tym z Google Analytics).
W przypadku komentarzy po postami, wykorzystujemy wtyczkę Disqus, której politykę prywatności znajdą Państwo pod adresem: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy
 
Komu udostępniamy Państwa dane?
W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Kadek, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.
Państwa dane przekazujemy zatem:
1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:

 • naszym agencjom reklamowym, marketingowym i innym podmiotom pośredniczącym w reklamowaniu, promowaniu i sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
 • obsługującym nasze systemy informatyczne, teleinformatyczne,
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

2. innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:

 • naszym agencjom reklamowym, marketingowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze Klienta.

 
Automatyczne podejmowanie decyzji:
Nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji.
 
Przysługujące prawa:
W związku z przetwarzaniem przez Kadek Państwa danych, przysługuje Państwu szereg uprawnień:

 • sprostowanie (poprawienie) danych,
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczanych w naszych serwisach internetowych,
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych),
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych – w przypadku drugiej i kolejnej kopii, możemy naliczyć dodatkowe opłaty, o czym zostaniesz powiadomiony),
 • przeniesienie danych do innego administratora.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych narusza Państwa prawa prosimy o taką informację. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).
 
Prawo do rezygnacji:
Niezależnie od praw wymienionych wyżej, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
 
Jak można się z nami skontaktować?
Zawsze mogą Państwo napisać na adres Kadek Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 26, 83-330 Żukowo lub skontaktować się z nami poprzez adres e-mail info@kadek.pl lub zadzwonić pod numer +48 58 685 96 92.

 

Przeczytaj również inne artykuły


Reklama

reklama reklama reklama